Dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị đón trẻ đi học lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid_19

Tập thể trường Mầm non Hoa Cúc 4 dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị đón trẻ đi học lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid_19

z2443621073664_62619f15b5b75a44372af95fc4511ee5 z2443621081076_1b72eaa964e71788f59426e9010bebc5 z2443621081645_f624b84f21b691496154221095bdfbc4 z2443621088751_22a8e820c06a9a2e32bdc362fbdf90d8 z2443621090320_5b2e20e0d56b8b375a5246b73bca167b z2443621093834_28e05c44df130029a28da5208af2a448 z2443621099343_7a291b4551e16f60ecbda7e33a014bd2

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *